Alternatywne źródła ciepła

Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne, nazywane też bateriami słonecznymi, są często mylone z kolektorami słonecznymi. Tymczasem instalacja fotowoltaiczna działa zupełnie inaczej i całkiem inne jest jej przeznaczenie. Nie podgrzewają wody jak kolektory, tylko przekształcają energię słońca w elektryczną.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne, nazywane także solarami, to urządzenia, w których energia promieniowania słonecznego jest przekształcana w ciepło ogrzewające przepływający nimi płyn. Ogrzewanie wody do celów użytkowych (przede wszystkim do mycia) na potrzeby jednej rodziny pochłania kilka tysięcy kilowatogodzin rocznie. Możliwość zastąpienia drogiej energii elektrycznej, a nawet nieco tańszej uzyskiwanej z gazu lub oleju, darmową energią słoneczną to kusząca perspektywa.

Pompy ciepła

Pompa ciepła to rodzaj ekologicznego urządzenia, zapewniającego możliwość korzystania z naturalnych zasobów darmowej energii. Gruntowe pompy ciepła wykorzystywane są najczęściej do ogrzewania domów. Jest to związane z niższymi opłatami za ogrzewanie oraz mniejszymi nakładami finansowymi związanymi z eksploatacją pompy ciepła. Ponadto cena urządzenia zwraca się po kilku sezonach, zaś sama pompa jest urządzeniem ekologicznym, ponieważ nie emituje szkodliwych substancji do środowiska.

Zarówno gruntowa pompa ciepła, jak i powietrzna pompa ciepła wykorzystywane przy ogrzewaniu pojedynczych domów, mogą mieć bardzo zróżnicowaną moc – od kilku do kilkudziesięciu kilowatów. Ciepło, które emituje pompa ciepła, zostaje rozprowadzone po całym obiekcie przez układ grzejników lub układ ogrzewania podłogowego. Skutecznym rozwiązaniem użytkowania pompy ciepła jest zastosowanie jej do podgrzewania wody w kuchni oraz łazience. Istnieje także możliwość wykorzystania ich do podgrzewania wody w basenie, co gwarantuje odpowiednią temperaturę i ekonomiczną eksploatację.

Zasada działania pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują energię pobieraną ze środowiska, czyli ciepło pochodzące z gruntu, wód gruntowych i powietrza. Pompy ciepła to urządzenia służące do zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w budynkach, ponieważ mogą odpowiadać za ogrzewanie, chłodzenie lub jednocześnie za oba te procesy. Działanie pompy polega na transportowaniu ciepła/zimna za pomocą nośnika ciepła. Pobiera on ciepło/chłód z otoczenia i przenosi je parownika o konstrukcji wymiennika płytowego. Czynnik w parowniku zaczyna wrzeć pod wpływem rosnącej temperatury nośnika i odparowuje, sprężarka skrapla tę parę i podwyższa ciśnienie. Jednocześnie podnosi się temperatura do wyznaczonego poziomu ogrzewania i w ten sposób powstaje strumień ciepła.

Rodzaje pomp ciepła:

  • Powietrzne ASHP
  • Gruntowe GSHP
  • Powietrze wylotowe EAHP
  • wodne pompy ciepła WSHP
Scroll to Top
Call Now Button