Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna

Służy ona do zbierania ścieków bytowo gospodarczych. Podłączenie domowej instalacji do kanalizacji miejskiej wymaga sporządzenia projektu przyłącza oraz umowy z zakładem kanalizacji. Zabronione jest podłączanie do niej rur zbierających wody opadowe i gruntowe.

Kanalizacja deszczowa

Nazywana jest również burzową i jak sama nazwa wskazuje, zbiera ona wody opadowe. Wykonywana jest ona przede wszystkim na terenach o intensywnej zabudowie. Do rzadkości należy jej występowanie na terenach podmiejskich, wiejskich oraz obszarach o zabudowie jednorodzinnej. Odprowadzać do niej wodę można jedynie po uprzednim porozumieniu z zarządcą kanalizacji, którym może być urząd gminy lub zakład komunalny.

Kanalizacja ogólnospławna

Zbiera ona zarówno ścieki bytowe, jak i deszczowe do wspólnego kolektora. Podłączyć można się do niej na takich samych zasadach jak do kanalizacji sanitarnej. W przypadku, gdy chcemy do niej odprowadzać wody opadowe powinniśmy uwzględnić w projekcie sposób ich odprowadzania, w tym odpowiednie przekroje rur oraz osadniki, które będą zatrzymywać zanieczyszczenia niesione wraz z deszczówką.

Scroll to Top
Call Now Button